Søk
banner

Clean Sanitizer desinf. Sprit 75%, kanne 5 liter

Til desinfisering av hender og flater
Tilgjengelighet: På lager
SKU: 3002-30
Leveringstid: 1-2 dager
kr 998,75
Fri frakt
decrease increase

Er på vårt lager - for større volum ta kontakt på epost - tevje@officeaid.no

Produktdetaljer

Clean Sanitizer (5 liter) sprit (ethanol 75 %)

Desinfiserende væske som kan brukes til "alt".

Egner seg godt til desinfisering av hender, inventar, utstyr og flater hvor virus kan overleve.

Produktet er tilsatt glycerol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse.

Væsken overføres til dispensere, mindre containere eller brukes direkte fra kanne.

 

Fare

Inneholder: Etanol, Glycerol, Hyderogenperoksid.

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktes beholder eller ettikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASONSSENTER/en lege ved ubehag. Ved vedrvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Giftinformasjonssentralen +47 22591300

FN-nr.: 1170 Klasse 3

 

Datablad sendes ved behov

 

 

 

Søkeord: munnbind, ansiktsmaske, munn, antibakk, antibac, håndrens, desinfeksjon, corona, virus, korona, håndsprit, antibateriell, sprit

Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Dispenser BERØRINGSFRI for antibac og desinfiseringssprit, - for vegg og stativ

Berøringsfri dispenser for desinfeksjonsmiddel og antibac
kr 1 870,00 kr 1 237,50

Små Sprit-pads 3x6cm desinf.,75% isopropyl (esk a 50 servietter)

Perfekt til kaffemaskinen og alle andre steder "alle" berører
kr 123,75 kr 48,75

Antibac Hånddesinfeksjon 85%, 1000 ml m/flipptop

Hånddesinfeksjon 85 % - 1000 ml med fliptop #601603
kr 298,75 kr 236,25

Berøringsfri dispenser for hånddesinfeksjonsmiddel og antibac med stativ

Berøringsfri dispenser for hånddesinfeksjonsmiddel og antibac med stativ
kr 3 431,25 kr 2 487,50
banner
banner
Filters
Sort
display