Søk
banner

GEL Hånddesinfeksjon, 75%, 0,5 liter

Veldig god Gel til desinfisering av hender
SKU: 3002-33
kr 249,00

UTSOLGT Dette er et godt alternativ


Hånddesinfeksjons Gel, 0,5 liter  - Veldig god konsistens

TS 300 er et desinfiserende produkt som påføres i et tynt lag på hendene for å unngå forurensning. La tørke på huden i noen minutter.

Produktdetaljer

75 % Alkohol

pH-Verdi: ca 7.

Ingredienser: AlcoholDenate, Vann, PEG-400, Cocoate, Glycerol, Acrylic Acid Polymer

Produsert i Sverige

Fare

Inneholder: Etanol, Glycerol, Hyderogenperoksid.

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktes beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASONSSENTER/en lege ved ubehag. Ved vedrvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Giftinformasjonssentralen +47 22591300

 

Datablad sendes ved behov

Produktetiketter
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også

Antibac Hånddesinfeksjon 85%, 1000 ml m/flipptop

Hånddesinfeksjon 85 % - 1000 ml med fliptop #601603
kr 239,00 kr 189,00

Dispenser BERØRINGSFRI for antibac og desinfiseringssprit, - for vegg og stativ

Berøringsfri dispenser for desinfeksjonsmiddel og antibac
kr 1 496,00 kr 990,00
banner
banner
Filters
Sort
display