Søk

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – Egenerklæring

Bedriften OfficeAid AS er ikke en større virksomhet, og omfattes følgelig ikke direkte av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Generell informasjon - I OfficeAid AS har vi alltid forholdt oss til de forhold åpenhetsloven omhandler i større grad en vår forholdsmessige størrelse tilsier. OfficeAid har veldig mange kunder, og deriblant mange store internasjonale konsern. Disse har stilt krav til både sporbarhet i produksjonen, og til at både vi og våre leverandører oppfyller vestlige menneskerettighetstandarder.

Vurdering av risiko - Våre leverandører er i all hovedsak større norske virksomheter som omfattes av åpenhetsloven. Vi er trygg på at de har gjort sitt i hennhold til loven. Vi har også noe egenproduksjon og merkevareproduksjon vi får utført på fabrikker i Sverige, Tyskland, Sveits, Kina, Taiwan og Korea. Dette er produsenter vi har lange samarbeidsforhold med, og de forholdsmessige undersøkelsene vi har gjort har ikke gitt oss indikasjoner på at de ikke oppfyller FNs menneskerettigheter og ILOs regler for anstendig arbeid.

For ytterligere spørsmål ta kontakt direkte med meg.

Med vennlig hilsen

Tevje Samodee | Styreleder |  Daglig leder | Ergonom

OfficeAid AS | Mob: 90 55 77 05 | E-post: tevje@officeaid.no

Filters
Sort
display