Søk

Hvorfor velge OfficeAid?

Hvorfor velge OfficeAid?

Ønsker du en mer produktiv hverdag - Har du eller en av dine kolleger plager som følge av PC-bruk og inaktivitet?

Ofte er det små endringer og forbedringer som skal til for å gjøre en stor forskjell.

Skal du gjøre noe med det?

Det er mange utfordringer i denne prosessen og redselen for feilkjøp er stor. En kjøpsprosess arter seg oftest som beskrevet under, men utfordringen er at det involverer mange personer med ansvar for forbedringen. Hvem har ansvaret dersom brukeren ikke opplever en bedre hverdag?

Analyse - Anbefaling
Når et problem oppstår er det ikke alltid enkelt å vite hvilket tiltak som er best for brukeren. En analyse og anbefaling gjøres oftest av BHT eller av oss. Uansett gjør vi en gjennomgang med bruker etter BHT for å sikre riktig kjøp.
 
Kjøp
Kjøp av utstyr er ikke lett uten veiledning. Det gir ofte feilinvesteringer og , ikke minst, uløste problemer for brukeren. Vi ønsker alltid å veilede brukeren direkte, samt å justere eksisterende utstyr optimalt. Å prøve noe fysisk gir mye større mulighet for rett valg! At vi i tillegg er billigst på en rekke produkter er også en stor fordel.
 
Levering
Å måtte vente lenge fra avgjørelse til bruk er ugunstig. Ofte setter vi igjen det utstyret vi har blitt enige om. Dermed kan bruken startes umiddelbart, uten å tape entusiasme og vilje for endringen.
 
Installering 
Mange produkter monteres og installeres feil, dermed blir utbyttet redusert eller forsvinner helt. Vi installerer produktet hos bruker og sørger for optimal forbedring umiddelbart. 
 
Opplæring
En vanlig årsak til at endringen ikke svarer til forventningene er feil bruk. Vi lærer opp brukeren slik at endringen gir optimal forbedring fra første stund.
 
Oppfølging
Ting går ikke alltid som planlagt. Derfor gjør vi alltid en fysisk oppfølging innen noen uker for å kvalitetssikre endringen som er gjort. Vi opplever oftest at brukeren er godt fornøyd etter første forsøk. Oppleves ikke forbedringen som optimal, finner vi en annen løsning sammen med brukeren og bytter det som ønskes. Dersom vi ikke finner en tilfredsstillende løsning, tar vi utstyret tilbake.

100% Fornøyd! - Velger du å bruke OfficeAid, er det vi som tar ansvaret for hele prosessen. Skulle ikke resultatet bli som forventet, er det vi som ordner opp!

Det er derfor vi er så grundige! - Det er derfor våre kunder er så fornøyde! - Det er derfor vi er så stolte av det vi gjør!

Filters
Sort
display