Søk

Fosen BHT

Fosen BHT ble en del av Salutis HMS fra 1. juni. Fosen BHT har 6 ansatte og har kontor på Indre Fosen, Ørland og Åfjord. I tillegg kommer vi til å etablere et kontor i Trondheim i løpet av kort tid.

Fosen BHT er en bedriftshelsetjeneste med kontorsted i Vanvikan og på Brekstad. Fosen BHT er et ledd i medlemsbedriftenes forebyggende helsearbeid, og har som oppgave å utføre tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter legger føringer for vårt arbeid i bedriftene. Fosen BHT er et tverrfaglig team som består av sykepleier, fysioterapeut, yrkeshygieniker, lege, HMS-rådgiver og kontorfullmektig. Internt i Fosen BHT legges det til rette for en naturlig fordeling av oppgavene ut fra funksjon, spisskompetanse og interesseområde. 
 
 
Filters
Sort
display