Søk

VIKEN BHT

Viken Bedriftshelsetjeneste har 30 års erfaring som totalleverandør av HMS-tjenester. Viken BHT hjelper arbeidsplassen din med å skape et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende arbeidssituasjon som skal være i samsvar med utviklingen ellers i samfunnet. Viken BHT har et forebyggende arbeidsmiljøfokus som preger oss i de oppgaver vi utfører i virksomhetene våre. Viken BHT bygger sin rådgivning på faglig anerkjente prinsipper og erfaring. Viken BHT bidrar til bevissthet rundt egne mål, ressurser og handlingsalternativer, enten vi jobber på individnivå eller organisasjonsnivå. Viken bedriftshelsetjeneste tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til godkjenning og kvalitet på tjenester. 

vikenbht.no

Filters
Sort
display