Søk
RSS

Blogginnlegg merket med lover og regler

Hva nå?

- Så mange som tre av ti mener at de vil bytte arbeidsgiver, om de må tilbake på kontoret fem dager i uken.

 

AV: Tevje Samodee | 21.06.2021 | 3 minutter lesing 

 

Nær normalen

Vi liker å tro at vi nærmer oss normalen igjen. Blir vi bare ferdig med ferien nå, så er alt som før i august. Ja, det er lov å håpe, men vet vi egentlig hva vi ønsker oss? Vi har alle hatt det helt anderledes siden mars i fjor. Veldig mange av oss har gjort sin jobb andre steder enn der jobbens faste lokaler er. Hjemmekontor har fått tilbake sin H, og G´n fra det spøkefulle utrykket «gjemmekontor» er gjort til skamme. Det har vært en tilpasning til en ny arbeidshverdag som mangler sidestykke. Det er lov å la seg imponere over menneskers evne til omstilling. Viljen til å bidra og til gjøre det beste ut av de rammene som til enhver tid er gitt, er overveldende. Samtidig som viruset slipper sitt grep om vår hverdag, så minker vår toleranse for å finne oss i hva som vil være gjeldende fremover.

 

Hva skjer

Nå må veldig mange arbeidsgivere ta noen beslutninger, selv om de ikke har hele svaret enda. Mange undersøkelse hos både arbeidsgivere og arbeidstagere i forbindelse med Covid-19 og hjemmekontor, viser at produktiviteten har gått opp. Økt produktivitet har ikke kommet gratis, men heller på bekostning av både fysisk og mental helse. De fysiske utfordringene har ligget synlig og følbare i dagen siden starten på hjemmekontor. At så mange som fire av fem sliter med kroppssmerter relatert til dårlige ergonomiske arbeidsforhold, er skremmende. Det er nå en del arbeidstagere som sliter med angst og utbrenthet. En undersøkelse gjort av McKinsey & Company i april, forteller at nær halvparten av arbeidstakerne i større eller mindre grad opplever utbrenthet og angst etter et helt år på hjemmekontor. Undersøkelsen viser videre at hovedgrunnen til angsten er mangel på tydelighet fra arbeidsgiver om planer for kontorlivet etter Covid. Bare en av fem opplever at deres arbeidsgiver har vært tydelig nok på dette allerede. Det er vel da lov å trekke konklusjonen at det er bedre å kommunisere det ledelsen tror vil være normen etter pandemien, enn å forbli i taushet på grunn av at vi ikke vet.

 

Hvordan vil vi ha det

McKinsey sin undersøkelse viser også at så mange som halvparten av arbeidstakerne, ønsker så mye som tre dager hjemmekontor, i den nye normalen etter Covid. Og ganske oppsiktsvekkende er det at så mange som tre av ti i undersøkelsen mener at de vil bytte arbeidsgiver om de må tilbake på kontoret fem dager i uken. Så det er ingen tid å miste for arbeidsgivere som vil holde på sine mest selvstendige ansatte.

 

Hybridkontor er fremtiden i en moderne verden

Jeg synes hybridkontor er en god beskrivelse, og et godt navn på en kontorløsning som bør være i alles interesse. En kombinasjon av å ha arbeidsplassen sin både hjemme og på kontoret. Det å individuelt kunne lokalisere seg, avhengig av oppgaver som skal utføres, vil nok for mange være en veldig god løsning som vil gi et mer balansert liv. Et godt liv som har tilstrekkelig rom for både jobben og privatlivet. En slik driftsform i ulik grad vil stille større krav til ledere i både planlegging og kommunikasjon. Hybridkontor vil også stille krav til at hver enkelt har gode ergonomiske arbeidsforhold uansett hvor vi jobber.

 

- At det kommer nye lover som vil tilsidesette disse kravene er det vanskelig å se for seg.

 

Hvor ligger ansvaret

I en unntakstilstand er det lett å se bort ifra løsninger som er i norm med gjeldende lover og regler. Som før korona, er de ansattes arbeidsforhold fortsatt arbeidsgivers ansvar, uansett om det jobbes hjemme eller på kontoret. At det kommer nye lover som vil tilsidesette disse kravene er det vanskelig å se for seg. Særlig lønnsomt vil det nok heller ikke være for de virksomheter som ønsker å ha med seg den økte produktiviteten videre.

 

 

banner
banner
Filters
Sort
display